Hoofdcontent

Partners

Welkom op de partner pagina. Binnen de gemeente Bergen op Zoom en de (sport)wereld hebben wij vele partners waarmee wij intensief samen werken voor een leukere, gezondere en vitalere gemeente. Hieronder vindt u onze partners. Zijn wij onverhoopt een partij vergeten of wilt u kijken welke samenwerkingsmogelijkheden met ons aangegaan kunnen worden neem dan contact op met fitfabriek@sportbedrijfboz.nl

Sportbedrijf Bergen op Zoom

Onze overkoepelende sportorganisatie die o.a. diverse zwembaden en binnensport locaties exploiteert met de daarbij behorende horeca.

Zwembad de Schelp:

Een prachtig binnenzwembad die aan alle wensen voldoet. Het wedstrijdbad is opgetrokken in de stijl van een sportbad. Naast dagelijks gereserveerde uren voor zwemlessen, banen zwemmen, uiteenlopende aquasporten en andere activiteiten maken ook veel verenigingen en organisaties gebruik van deze accommodatie. Er wordt hier gezwommen door wedstrijdzwemmers, waterpolo'ers, duikers, reddingsbrigade, scholen en nog vele andere gebruikers. Meer informatie: https://www.zwembaddeschelp.nl/

Zwembad de Melanen:

Zwembad de Melanen is ruim opgezet en beschikt naast een wedstrijdbad met zes banen ook over een recreatiebad en een kleuterbad. Tevens is er ruime zonneweide. Uniek aan zwembad de Melanen is de ligging midden in het bos. Op de zonneweide is volop ruimte om heerlijk te zonnebaden of juist lekker sportief bezig te zijn.

 

Zoals eerder benoemd op deze pagina heeft de Fitfabriek diverse samenwerkingspartners, hieronder staan de partners weergegeven. 

 

Samenwerkingspartners van de Fitfabriek                                     

Gemeente Bergen op Zoom                                       

https://www.bergenopzoom.nl/                                                                           

NOC*NSF                                                        

https://nocnsf.nl 

GGD West Brabant                                                 

https://ggdwb.nl 

JOGG                                                           

https://jogg.nl 

Samen in de Regio                                     

https://sameninderegio.nl 

Sjors Sportief                                               

https://sjorssportief.nl 

Stichting Life Goals                                      

https://stichtinglifegoals.nl/ 

Avans Hogeschool                                      

https://avans.nl 

Sporthogeschool Fontys                              

https://fontys.nl 

Hogeschool Rotterdam                                

https://hogeschoolrotterdam.nl 

Hogeschool Zeeland                                   

https://hz.nl 

CIOS Zuidwest-Nederland                          

https://www.cioszuidwest.nl/ 

CURIO Sport en Bewegen                          

https://www.curio.nl/mbo/opleidingen/sport-en-bewegen/ 

LPS Anton van Duinkerken                         

https://lps-antonvanduinkerken.nl 

LPS De Grebbe Onderwijs                           

https://lps-degrebbe.nl 

De Krabbenkooi Onderwijs                          

https://www.krabbenkooi.nl/ 

OBS De Kreek Onderwijs                            

https://www.obsdekreek.nl/ 

OBS De Noordster                                       

https://de-noordster.nl 

De Rode Schouw Onderwijs                        

https://www.rodeschouw.nl/ 

LPS Sint Maarten                                         

https://lps-sintmaarten.nl 

LPS De Springplank Halsteren                    

https://lps-despringplank.nl 

LPS Daltonbasisschool de welle                 

https://lps-dewelle.nl 

LPS Het Kompas                                         

https://lps-hetkompas.nl 

LPS Het Kwadrant Bergen op Zoom           

https://lps-hetkwadrant.nl 

LPS Het Palet basisonderwijs                     

https://lps-hetpalet.nl 

LPS Onderwijs IKC Lodijke                         

https://lps-lodijke.nl 

Lowys Porquin Stichting Onderwijs             

https://www.lowysporquin.nl/ 

LPS Sancta Maria                                       

https://lps-sanctamaria.nl 

Stichting Abbo Onderwijs                            

https://abbokindcentra.nl/ 

Stichting Som Onderwijs                            

https://stichtingsom.nl/ 

SABIC Bergen op Zoom                             

https://www.sabic-bergenopzoom.nl/nl 

Atletiekvereniging Spado                           

https://spado.nl  

BadmintonBoZ                                          

https://badmintonboz.nl 

BudoKai Kokoro karate en budo                

https://budokaikokoro.nl 

Hockeyvereniging MHC Tempo                 

https://www.mhctempo.nl/

Jeu de Boulesvereniging Petangeske       

https://www.petangeske.nl/ 

MMA Centrum Schouteren                        

https://mmaschouteren.com/ 

Roeivereniging Aquarius                          

https://rvaquarius.nl/ 

Sportschool Ikigai                                     

https://sportschool-ikigai.nl 

V.V. De Markiezaten                                 

https://vvdemarkiezaten.nl 

Voetbalvereniging de Lepelstraatse Boys

https://www.lepelstraatseboys.nl/ 

Voetbalvereniging DOSKO                      

https://www.svdosko.nl/ 

Voetbalvereniging MOC'17                       

https://moc17.nl 

Zwem- en Polovereniging de Krabben     

https://www.dekrabben.nl 

Amarant Zorg & Welzijn Amarant            

https://www.amarant.nl/locaties/wvz-bergen-op-zoom 

Bergse Actieve Senioren                         

https://basboz.nl 

Centrum voor Jeugd en Gezin                

https://www.bergenopzoom.nl/jeugdhulp 

De Viersprong Locatie Halsteren             

https://deviersprong.nl 

Fysio BOZ                                                

https://www.fysioboz.nl/ 

GGZWNB geestelijke gezondheidszorg  

https://www.ggzwnb.nl/ 

ISD Brabantse Wal                                  

https://isdbrabantsewal.antwoordop.nl/ 

Leger des Heils Bij Bosshardt BOZ        

https://www.legerdesheils.nl/locatie/buurthuiskamerbergenopzoom  

Prisma Zorg & Welzijn Wonen                 

https://prismanet.nl 

Tante Louise Zorg & Welzijn                    

https://tantelouise.nl/ 

WijZijn Traverse Groep Zorg & Welzijn   

https://wijzijntraversegroep.nl 

ZepXL / ZEP WERKT                              

https://www.zepxl.nl/ 

De eetbare Stad                                     

https://deeetbarestad.com 

Stichting leergeld

https://leergelddebrabantsewal.nl