Hoofdcontent

Bergen on stage

In samenwerking met o.a. het CIOS, diverse Hogescholen en de verschillende werkplekken heeft in september 2022 de kick-off plaats gevonden van de hybride leeromgeving genaamd ‘Bergen on stage’. Deze naam is tot stand gekomen door de naam van de gemeente te combineren met de stage De Fitfabriek is de eerste organisatie binnen de gemeente Bergen op Zoom die op deze manier gebruik maken van een hybride leeromgeving.

 

Hoe is het ontstaan?

Begin 2022 is een delegatie van de Fitfabriek afgereisd naar CIOS Zuidwest om te kijken en te leren hoe er daar intensief wordt samengewerkt met CIOS stagiaires en het werkveld. Al vrij snel werd duidelijk dat ditzelfde concept heel goed zou passen binnen de gemeente Bergen op Zoom. Nog voor de zomervakantie van 2022 zijn er veel gesprekken gevoerd met CIOS Zuidwest, AVANS, Hogescholen Rotterdam, Zeeland en Eindhoven, alsmede met CURIO en SLB. Allemaal partijen die gelinkt zijn aan studenten en potentiele stagiaires. Toen al deze partijen dit net zo’n goed idee vonden als de Fitfabriek is er in het werkveld op zoek gegaan naar partners om de studenten aan te koppelen.

Om dit relatief kleinschalig op te starten zijn naast de Fitfabriek ook Zwembad de Schelp, LPS en SportBSO De Karmel aangesloten. Studenten worden aan deze organisaties gekoppeld.

 

Wat is het?

Behalve dat studenten “gewoon” naar hun stage gaan in de gemeente Bergen op Zoom wordt iedereen elke donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur verwacht bij de hybride leeromgeving. Tijdens deze ochtend wordt er tussen al deze studenten (HBO en MBO) informatie uitgewisseld en wordt er gezamenlijk gewerkt aan projecten. Dit overstijgt de gangbare stageperiode en geeft studenten een mooie kans om te leren van- en met elkaar. Met regelmaat komt er een docent van de opleiding langs, evenals mensen uit het werkveld. Door onderzoek is bewezen dat door een hybride leeromgeving in te zetten dit voor de studenten een goede voorbereiding is voor in het werkveld.

Elk jaar hoopt dit concept met enkele partijen uit het werkveld verder te groeien.