Hoofdcontent

Wat doet de Fitfabriek

Veel kinderen uit de gemeente Bergen op Zoom kennen wel een medewerker van de Fitfabriek. Bijvoorbeeld van de gymles of een activiteit die met regelmaat wordt georganiseerd. Waar de Fitfabriek minder om bekend staat is haar maatschappelijke rol binnen het sociaal domein.

Sociaal domein

Sport wordt hier meestal ingezet als middel, en vele organisaties maken hiervan gebruik. Denk bijvoorbeeld aan ZEP werkt, het Leger des Heils, De Maatschappelijke Opvang, de GGZ, Prisma en Amarant. 

Daarnaast zet de Fitfabriek zich in voor jongeren tussen de 14 en 23 die willen werken aan hun talenten. Bijvoorbeeld samenwerken, communiceren of vertrouwen in jezelf. Dit gebeurt via Set Your Life Goals, een 17-weeks gratis programma waarbij talentontwikkeling en sport samen gaan.

Zo is er tijdens een van de  trajecten onder andere samen met de roeivereniging geroeid op de Binnenschelde waarbij “samenwerken” centraal stond en heeft de wereldkampioene kyokushin karate heeft een clinic gegeven.

 

Zoals je al hebt kunnen lezen zijn al veel kinderen reeds bekend met de Fitfabriek. Dit zijn ze door o.a. gymondersteuning, woensdagmiddagactiviteiten, buurtsport in de wijk, smaaklessen en zomeractiviteiten.   

 

Gymondersteuning

Wij bieden ondersteuning van gymlessen bij diverse (basis)scholen in de gemeente Bergen op Zoom aan. Wij ondersteunen de lessen vol enthousiasme en met de benodigde vakkennis. 

 

Woensdagmiddagactiviteiten/buurtsport in de wijk/zomeractiviteiten 

Op de woensdagmiddag en in de zomer organiseert de Fitfabriek activiteiten om de jeugd te stimuleren (meer) te bewegen. Voorbeelden hiervan zijn lasergamen, speurtochten, levend stratego, springkussendorpen en diverse sporten. Daarnaast komen wij ook regelmatig in jouw wijk om laagdrempelig met elkaar te sporten. 

 

Smaaklessen

Voornamelijk op basisscholen vind je ons waar wij laagdrempelige voedingseducatie aanbieden. Hierbij wordt er geproefd, getest en geleerd wat gezonde keuzes zijn op gebied van voeding. 

 

Zoals je hebt kunnen lezen geven wij smaaklessen, dit is een onderdeel van JOGG.

 

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Wij hebben een JOGG-regisseur die samen met de beleidsmedewerker van de gemeente en diverse stakeholders de jongeren en beïnvloeders stimuleert een gezonde leefstijl te hanteren.  

Dit gebeurt o.a. door het verzorgen van beweegmomenten en smaaklessen op basisscholen. Daarnaast is er een plan van aanpak met als doel meer jongeren op gezond gewicht te krijgen. 

Er worden diverse interventies ingezet en in samenwerking met diverse partijen daadwerkelijk uitgevoerd. 

 

Behalve voor de (basisschool) jeugd zijn wij er ook voor andere doelgroepen binnen de gemeente Bergen op Zoom. Denk hierbij o.a. aan verenigingen, uniek sporten en gemeente brede activiteiten.

 

Verenigingsondersteuning 

Wij hebben een verenigingsondersteuner die aan de slag gaat met vraagstukken die leven bij de verenigingen op uiteenlopende gebieden. De thema’s zijn bijvoorbeeld; positief coachen, vrijwilligersbeleid, ledenwerving tot aan het (gezamenlijk) organiseren van activiteiten. De verenigingsondersteuner kan ook workshops organiseren (vaak in samenwerking met de NOC*NSF) maar ook meedenken over structurele oplossingen of er voor zorgen dat er een professional aan de slag gaat met de vereniging op een specifiek vakgebied. 

Tevens is de verenigingsondersteuner de initiatiefnemer van Sjors Sportief binnen de gemeente Bergen op Zoom. Een concept waar basisschoolkinderen kennis kunnen maken met diverse sportverenigingen in de gemeente.

 

Sport wordt vaak als middel ingezet bij de Fitfabriek, zo gebeurt dit ook met Uniek Sporten.

 

Uniek Sporten

De Fitfabriek is aangesloten bij de werkgroep Uniek Sporten West Brabant West. Met deze werkgroep worden diverse activiteiten zoals een sportdag of een sportcafé georganiseerd voor mensen met een ‘beperking’ in de breedste zin van het woord. Het doel is om sporten voor een ieder toegankelijk te maken. Zo wordt er ook met ‘unieke sporters’ gekeken naar de mogelijkheden binnen Bergen op Zoom om deel te nemen aan het verenigingsleven. Vaak gaan wij dan een aantal keren mee naar de desbetreffende vereniging om te kijken of het aansluit bij de behoeften. Deelnemen is om diverse redenen (sociale/mentale maar ook fysieke gezondheid) erg belangrijk. Zo zijn wij de verbindende factor tussen de ‘unieke sporter’ en de vereniging. 

 

Gemeentebrede activiteiten 

Wij organiseren met diverse stakeholders gemeentebrede activiteiten. Hierbij ligt de focus op het enthousiasmeren van de bewoners van Bergen op Zoom om te bewegen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het jaarlijkse evenement SABIC schoolschaatsen, SABIC sportdag voor ouderen en (meerdere) sportdagen voor het speciaal onderwijs in de gemeente Bergen op Zoom. Tevens zetten wij ons als Fitfabriek ook belangeloos in bij diverse activiteiten zoals het schoolvoetbal- en lijntoernooi, dag van het park en Bergen op Zicht.

 

Binnen de Fitfabriek, maar beter gezegd, binnen de gemeente Bergen op Zoom, is het leuk stage lopen. Hiervoor werken wij sinds 2022 met het concept Bergen on Stage.

 

Bergen on stage 

In samenwerking met o.a. het CIOS, diverse Hogescholen en de verschillende werkplekken heeft in september 2022 de kick-off plaats gevonden van de hybride leeromgeving genaamd ‘Bergen on stage’. Deze naam is tot stand gekomen door de naam van de gemeente te combineren met de stage De Fitfabriek is de eerste organisatie binnen de gemeente Bergen op Zoom die op deze manier gebruik maken van een hybride leeromgeving. Meer weten over Bergen on stage? Klik dan op Bergen on stage (fitfabriekboz.nl)