Hoofdcontent

Sjors Sportief

Het sportstimuleringsproject genaamd Sjors Sportief geeft alle kinderen de kans om zich te oriënteren op diverse sporten, zonder direct lid te hoeven worden. Alle verenigingen/sportaanbieders krijgen de mogelijk om hun naschoolse activiteit te promoten in het Sjors Sportief boekje, waarop kinderen vervolgens kunnen gaan inschrijven.
Sjors Sportief zal in samen spraak met de sportverenigingen allerlei leuke, uitdagende en leerzame naschoolse activiteiten organiseren op het gebied van sport en spel.

 

De naschoolse activiteiten worden in een kleurrijk boekje onder de aandacht gebracht van basisschoolleerlingen uit de gemeente Bergen op Zoom in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Kinderen kunnen zo heel laagdrempelig hun interesses en talenten verkennen, elkaar eens op een andere manier ontmoeten en vooral ontdekken wat er in hun nabije omgeving allemaal aangeboden wordt.

Een unieke kans om eens kennis te maken met verschillende sporten binnen de gemeente Bergen op Zoom!