Hoofdcontent

Respons

Respons is een op vechtsport gebaseerde bewegings (ped)agogische methode die helpt bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Op vechtsport gebaseerde bewegingsvormen worden gebruikt om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van leerlingen. 


Met de methode Respons wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de aanpak van maatschappelijke problemen en de gevolgen hiervan. Door middel van een thematische les aanpak reikt Respons specifieke kennis en vaardigheden aan. Deze kennis en vaardigheden helpen leerlingen om op een weloverwogen en effectieve wijze om te gaan met lastige en/of bedreigende situaties. 


Respons doet hierbij een sterk beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Niet de situatie, maar de wijze waarop je daarmee omgaat, staat centraal in deze eenvoudige, laagdrempelige methode. 

 

Heb je vragen, neem gerust contact op. We helpen je graag!