Hoofdcontent

Life Goals

Life Goals Bergen op Zoom wil bijdragen aan een stad waarin niemand buitenspel staat en met de kracht van sport weer iedereen mee laten doen.

 

Life Goals Bergen op Zoom is een netwerk van organisaties, zorginstellingen, sportaanbieders en vrijwilligers die aan de hand van de Life Goals Methodiek kwetsbare ‘Bergenaren’ bereiken, motiveren en in hun kracht zet door middel van sport.

Life Goals Bergen op Zoom zet zich in voor kwetsbare mensen. Wij geloven dat sport een waardevolle bijdrage kan leveren en zetten sport als middel in om de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen te vergroten.

 

Sport kan het vonkje zijn, de inspiratie om het leven weer op te pakken. Zo hopen we zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Move to inspire, inspire to move!

 

Dankzij het netwerk wordt een sportaanbod gecreëerd voor mensen waarvoor het reguliere sportaanbod vaak niet toegankelijk is. Het sportaanbod bestaat op dit moment uit diverse laagdrempelige sportactiviteiten.

Dit sportaanbod wordt gerealiseerd door Maatschappelijke Sportcoaches die op verschillende plekken in Bergen op Zoom deelnemers gaan begeleiden bij het deelnemen aan wekelijkse sportactiviteiten en Life Goals Sessies.

 

Heb je vragen, neem gerust contact op. We helpen je graag!