Hulp nodig?
Telefoon: 0164201205
E-mail: info@fitfabriekboz.nl

Hoofdcontent

Stage vacatures BOS & BAG (o.a. CIOS & CURIO)

Vacatures BOS & BAG

Stage Buurt, Onderwijs en Sport bij de Fitfabriek
Taakomschrijving & Werkzaamheden *:
Om de combinatiefunctionarissen en het sportbeleid een gezicht te geven is de Fitfabriek in het leven geroepen met het doel de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom meer in beweging te krijgen, zowel geestelijk als lichamelijk.

Wat houdt stage bij De Fitfabriek in?

·         De buurtsportcoach/groepsdocent ondersteunen tijdens gymlessen

·         Het voorbereiden en uitvoeren van de gymlessen op de basisscholen

·         Organiseren en uitvoeren van pauze/naschoolse activiteiten op de basisscholen

·         Organiseren van (kleine) sportevenementen in de gemeente Bergen op Zoom

·         Ondersteunen/organiseren van (grootschalige) sportenevenementen in de gemeente Bergen op Zoom

·         Waar mogelijk, ondersteunen tijdens activiteiten in de wijk.

·         Een dagdeel (donderdagochtend) werken in een leeromgeving met andere stagiaires

 

Gewenst profiel *:

Ik vind het leuk om:

Zelf te sporten/bewegen | Kinderen te laten sporten/bewegen | Doelgroepen in de gemeente te laten sporten/bewegen | Bewegingen aan te leren | Beweeglessen te geven.

Ik kan of wil graag leren:

In een team functioneren | Een voorbeeldfunctie aannemen | Omgaan met kinderen en verschillende doelgroepen | Houden aan de gemaakte afspraken en goed communiceren (op tijd) | Omgaan met feedback.

Begeleiding *:

De hoofdbegeleiding wordt gedaan door de buurtsportcoaches van De Fitfabriek die ieder een eigen specialiteit/achtergrond hebben. We proberen daarbij rekening te houden met je persoonlijke leerdoelen. Hoogstwaarschijnlijk zal de buurtsportcoach die actief is op de basisschool waar jij stage gaat lopen, verantwoordelijk zijn voor jouw stage en de uitvoering hiervan. Per dag heb jij 2 tot 3 contactmomenten met één van de stagebegeleiders van De Fitfabriek, zij kunnen jou ook helpen met je vragen. Contactmomenten zijn zelf in te plannen en tijdens de uitvoer van de activiteiten. De donderdagochtend is een vaste ochtend waar je samen met andere stagiaires in een leeromgeving gaat werken.

Stage Overzicht
·         Functie titel: Stage Buurt, Onderwijs en Sport bij De Fitfabriek

·         Locatie: De Boulevard Noord 4, 4617 HD Bergen Op Zoom (sporthal)

·         Startdatum: Startdatum in overleg

·         Stageduur: In overleg

·         Aantal dagen per week: In overleg, wel is een vereiste dat je op de donderdagochtend aanwezig kan zijn bij de stageleeromgeving

Zou jij het leuk vinden om stage te lopen bij de Fitfabriek? Neem dan contact met ons op en stuur je CV en motivatie door naar Lisa Hendriks (sportregisseur). Email:  l.hendriks@fitfabriekboz.nl

 

Stage Sport- en Bewegingsagoog bij de Fitfabriek
Taakomschrijving & Werkzaamheden *:
Als bewegingsagoog werk je met mensen die extra zorg vragen betreffende hun motorische, cognitieve en/of sociaal-affectieve mogelijkheden, een brede doelgroep. Je zet je in om de kwaliteit van leven van anderen, kwetsbare mensen, te verbeteren.  Je gebruikt sport en bewegen als middel om doelen te bereiken, vaak m.b.t. een gedragsverandering bij mensen. Je staat voor de enorme uitdaging om, ondanks de fysieke-, psychische, emotionele en/of verstandelijke beperkingen van mensen, iedereen te laten genieten van sport en bewegen.

Wat houdt stage bij De Fitfabriek in?

·         De sportregisseur sociaal domein ondersteunen tijdens de sportactiviteiten

·         Het voorbereiden en uitvoeren van de sportactiviteiten bij verschillende doelgroepen

·         Organiseren en uitvoeren van pauze/naschoolse activiteit op een speciaal onderwijs basisschool

·         Organiseren van (kleine) sportevenementen voor verschillende doelgroepen in de gemeente Bergen op Zoom

·         Ondersteunen van (grootschalige) sportenevenementen in de gemeente Bergen op Zoom

·         Waar mogelijk, ondersteunen tijdens activiteiten in de wijk

·         Een dagdeel werken in een leeromgeving met andere stagiaires

 

Gewenst profiel *:

Jij bent creatief, geduldig, invoelend, doortastend en jouw passie ligt bij het stimuleren en motiveren van mensen. Je staat sterk in je schoenen en je kunt snel situaties inschatten als het gaat om mensen en groepen. 

Ik vind het leuk om:

Zelf te sporten/bewegen | Speciale/kwetsbare doelgroepen in de gemeente te laten sporten/bewegen | Bewegingen aan te leren | Beweeglessen te geven.

Ik kan of wil graag leren:

In een team functioneren | Een voorbeeldfunctie aannemen | Omgaan met verschillende doelgroepen | Houden aan de gemaakte afspraken en goed communiceren (op tijd) | Omgaan met feedback.

Begeleiding *:

De hoofdbegeleiding wordt gedaan door de sportregisseur sociaal domein van De Fitfabriek die een eigen specialiteit/achtergrond heeft. We proberen daarbij rekening te houden met je persoonlijke leerdoelen. Per dag heb jij 2 tot 3 contactmomenten met één van de stagebegeleiders van De Fitfabriek, zij kunnen jou ook helpen met je vragen. Contactmomenten zijn zelf in te plannen en tijdens de uitvoer van de activiteiten. De donderdagochtend is een vaste ochtend waar je samen met andere stagiaires in een leeromgeving gaat werken.

Stage Overzicht
·         Functie titel: Stage Sport- en Bewegingsagoog bij De Fitfabriek

·         Locatie: De Boulevard Noord 4, 4617 HD Bergen Op Zoom (Sporthal)

·         Startdatum: Startdatum in overleg

·         Stageduur: In overleg

·         Aantal dagen per week: In overleg, wel is een vereiste dat je op de donderdagochtend aanwezig kan zijn bij de stageleeromgeving.

 

Zou jij het leuk vinden om stage te lopen bij de Fitfabriek? Neem dan contact met ons op en stuur je CV en motivatie door naar Lisa Hendriks (sportregisseur). Email:  l.hendriks@fitfabriekboz.nl