Hoofdcontent

1 februari 2023 workshop duurzame sportaccommodaties

Beste sportverenigingen & beweeggroepen,

 

Op 1 februari 2023 organiseert de Fitfabriek in samenwerking met de stuurgroep sportakkoord een workshop avond. Deze avond zal het gaan over Duurzame sportaccommodaties. Tijdens deze avond zal er een specialist van de NOC*NSF aanwezig zijn. 

Gedurende deze avond zal de stuurgroep sportakkoord ook een update geven over de huidige stand van zaken rondom het sportakkoord. 

 

Wij nodigen je van harte uit om jouw club te redden uit de klauwen van het energiemonster (en zijn nota’s …)

 

Hoe? 

Met een functionele workshop “Verduurzaam je club”, want verduurzamen is gewoon keihard besparen…

 

In de workshop willen we sportaanbieders/sportbesturen het comfort bieden om aan de slag te gaan met verduurzamen.

 

Dat we iets moeten gaan doen is wel helder, immers:

De energieprijzen vormen een serieuze bedreiging voor onze favoriete vrijetijdsbesteding: sport en bewegen!
De routekaart verduurzaming sport heeft een doelstelling vastgelegd voor CO2-reductie in de sport;
Het klimaat verandert zo snel dat we NU ECHT de mouwen moeten opstropen om de aarde leefbaar te houden;
 

Nergens ter wereld is er zo’n fijne infrastructuur voor amateursport als in Nederland, maar deze staat ernstig onder druk. Er komen steeds grotere vraagstukken op bestuurstafels te liggen terwijl het aantal vrijwillige bestuurders & vrijwilligers alarmerend hard terugloopt.

En dus gaan we die besturen helpen!

 

Laten we in gesprek gaan over de drempels die clubs ervaren bij het verduurzamen van de accommodatie:

Weet de club niet waar te beginnen of wat een logische technische volgorde is?
Wat is nou echt rendabel?  
Hoe zit het met subsidies, vergunningen, aansluitwaardes, netcongestie, energie-opslag etc. etc.? 
Zijn er te weinig vrijwilligers om dit hoofdstuk op te pakken of ontbreekt het aan geld in de clubkas?
 

Allemaal heel logische vragen waarop de antwoorden worden gedeeld tijdens de workshop.

 

Dus, beste sportaanbieder: Breng je vraag mee naar de bijeenkomst en laat je infomeren over wat er kan (en dat is vaak meer dan je denkt…)

 

Inschrijven via: https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=635&session=3363&closed=true&code=c2ceaea5-dbfb-4113-9bbf-61177514e6dd

 

Locatie: De Boulevard Noord 4 (Sporthal de Boulevard) 

Datum: 1 februari 2023

Tijd: 19:00 – 22:00 

Contactpersoon: r.sjerp@sportbedrijfboz.nl