De F!TFabriek

De Boulevard Noord 45
4617 HD Bergen op Zoom

Hulp nodig?
Telefoon: 0164201205

Hoofdcontent

Gezonde leefstijl op het primaire onderwijs

Een traject waar we al een aantal jaar mee bezig zijn en waar we een groei van 3 naar 16 scholen hebben bereikt. Met deze interventie hebben we extra aandacht voor bewegen, gezonde voeding en het gezondheidsbeleid op school. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat we de ouders van de kinderen meenemen in dit verhaal.


We ondersteunen de school met de gymlessen zodat de kinderen beter leren bewegen en dus motorisch en fysiek beter en sterker worden. Daarnaast is er op reguliere momenten pauzesport op school. Waar plezier voorop staat.


Tijdens de smaaklessen die in de klas plaatsvinden leren de kinderen op een leuke manier nieuwe dingen proeven. Van een aardbei tot blauwschimmelkaas. Er zit altijd een thema aan de les verbonden, maar de centrale lijn is wel dat we ze bijbrengen wat gezond is en wat niet en waarom iets gezond is en waarom niet.


Voor het gezondheidsbeleid van school werken we samen met de GGD. We proberen ervoor te zorgen dat de school in ieder geval nadenkt om in het beleid afspraken vast te leggen over een gezonde leefstijl. Op deze manier is voor iedereen duidelijk hoe school erin staat en wat zij eraan doen om de jeugd gezond te houden. Waarbij een stip op de horizon voor school kan zijn dat zij het vignet Gezonde School behalen.


We hopen met al deze acties en communicatie naar ouders toe dat de ouders dit soort initiatieven, die school neemt, ook ondersteunen. En dat ouders het belang ervan inzien om hier zelf ook mee aan de slag te gaan.

 

Heb je vragen, neem gerust contact op. We helpen je graag!