Go social, Like & Share the F!TFabriek uit Bergen op Zoom

Over ons

De F!TFabriek

In 2014 startte de F!TFabriek sport en cultuur in Bergen op Zoom onder de rijksregeling ‘brede impuls combinatiefuncties’, waarbij het rijk voor 40% bijdraagt in de kosten en de gemeente zorg draagt voor de overige 60% . Met de aanbevelingen en de gesignaleerde best practices, trends en ontwikkelingen zijn wij aan de slag gegaan en vanaf 2014 is er een nieuwe weg ingeslagen om bij te dragen aan een gezonde levensstijl van onze inwoners, de sociale samenhang en leefbaarheid binnen onze gemeente.

Missie
Met de nieuwe inzet wordt nadrukkelijk bijgedragen aan de door de gemeente vastgestelde sportdoelstellingen om te komen tot 1) een divers en samenhangend sport- en beweegaanbod, 2) sterke verenigingen en 3) een verbetering van de verbinding tussen topsport en breedtesport. Met de nieuwe inzet van de combinatiefunctionarissen hebben we nadrukkelijk gekozen voor: Een samenhangend en divers beweegaanbod voor zowel kinderen, als ook voor jongeren, kwetsbare groepen in de lage SES-wijken en inwoners met een beperking. Focus op de sportverenigingen, in de ontwikkeling te komen tot sterke sportverenigingen. Via deze verenigingen zijn ook de doelgroepen volwassenen en ouderen (65+) te bereiken. De kernwaarden kwaliteitsimpuls, vernieuwing, samenwerking en proactiviteit. Een duidelijke profilering, zichtbaarheid van de combinatiefunctionarissen en een duidelijke positie van de combinatiefunctionaris is ten opzichte van het gemeentebeleid.

Visie
Om de combinatiefunctionarissen en het sportbeleid een gezicht te geven is de F!TFabriek in het leven geroepen met het doel al onze inwoners meer in beweging te krijgen, zowel geestelijk als lichamelijk. De F!TFabriek bevat niet alleen de mensen die op uitvoerend niveau het sport en beweegniveau naar een hoger plan tillen, maar nog belangrijker het is hét digitale sportloket van de Gemeente Bergen op Zoom!

Social Media F!TFabriek

De F!TFabriek is een jong & dynamisch team en dat willen wij graag uitstralen in al onze uitingen.  
Om onze doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken, communiceren wij ontzettend veel, gericht, via onze social media kanalen. Volg je nog niet? Of vind je ons nog 'niet leuk'. Check dan snel onze kanalen. 

Facebook

/fitfabriekboz

Twitter

@fitfabriekboz

Instagram

fitfabriek.boz

Snapchat

fitfabriek.boz

Go social, Like & Share the F!TFabriek uit Bergen op Zoom