Go social, Like & Share the F!TFabriek uit Bergen op Zoom

De Gemeente Bergen op Zoom

Bergen op Zoom is al 800 jaar een bruisende stad met smalle straatjes, oude pleintjes en eigenzinnige monumenten. Niet voor niets presenteerde onze gemeente zich afgelopen jaar met ‘Bergen op Zoom: 800 jaar Theater van het Goede Leven!’ Dit goede leven wordt onder meer vormgegeven door onze vele sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders en een groot aantal mooie sportvoorzieningen. En dit willen we de komende jaren graag zo houden!

Vandaar dat in 2011 de kaders van het sportbeleid voor de komende jaren zijn vastgelegd in de nota ‘Sport is (in) Beweging – Kadernota Sport en Bewegen 2011 – 2016′. Deze kaders geven de grote lijn aan, maar het is zeker zo belangrijk dat we met elkaar afspreken wat we nu daadwerkelijk gaan doen. Met die insteek is gewerkt aan de ‘Uitvoeringsnota Sport en Bewegen 2012 – 2016′. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van sportorganisaties en het onderwijs heeft samen met beleidsadviseurs van de gemeente gezorgd voor concrete actiepunten.

Sporten en bewegen is leuk om te doen, leuk om naar te kijken, maar levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente en aan een betere gezondheid van onze inwoners. We hebben veel ambities, maar hebben ook duidelijke keuzen gemaakt. Wij zetten de komende jaren vooral in op samenwerking en verbinding. Tussen sportverenigingen en gemeente, tussen sportverenigingen en het onderwijs, maar zeker ook tussen verenigingen onderling. Waar mogelijk betrekken we ook de omliggende gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van gehandicaptensport en topsport. In tijden van bezuinigingen moeten we creatief zijn en zoeken naar de mogelijkheden om gezamenlijk, zonder extra financiële middelen, toch meer voor elkaar te krijgen!

Samen gaan we zorgen dat in Bergen op Zoom de komende jaren Sport in Beweging is en blijft!
Opzoek naar de website van de Gemeente Bergen op Zoom? Klik hier?

Social Media F!TFabriek

De F!TFabriek is een jong & dynamisch team en dat willen wij graag uitstralen in al onze uitingen.  
Om onze doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken, communiceren wij ontzettend veel, gericht, via onze social media kanalen. Volg je nog niet? Of vind je ons nog 'niet leuk'. Check dan snel onze kanalen. 

Facebook

/fitfabriekboz

Twitter

@fitfabriekboz

Instagram

fitfabriek.boz

Snapchat

fitfabriek.boz