Go social, Like & Share the F!TFabriek uit Bergen op Zoom

Wijkondersteuning


De Wijkondersteuning van de F!TFabriek houdt zich bezig met het ondersteunen van wijken met lage sociaal economische status. Er wordt ingezet op een veilig en prettig leefklimaat in deze wijken. Dit doen wij door de wijk in beweging te brengen, bewoners van jong tot oud worden actief betrokken en worden uitgedaagd om mee te doen. 
We doen dit door bewoners in staat te stellen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor de buurt waar ze wonen. De medewerkers van de F!TFabriek zijn altijd herkenbaar aanwezig op straat door hun blauwe kleding en werken in de directe nabijheid van kinderen/ jongeren en hun families. De medewerkers van de wijkondersteuning van de F!TFabriek zijn een afspiegeling van de populatie van de wijk waarin zij actief zijn en komen vaak zelf uit de wijk waardoor zij de wijk en de bewoners goed kennen.

De F!TFabriek heeft een methodische en systematische manier van werken, die gecombineerd wordt met een hoge mate van improvisatie- en interventietalent. Tijdens de activiteiten letten de medewerkers op wat er goed gaat en wat aandacht verdient. Concrete doelen:

Structureel Reguliere Sport- en Spelaanbod

De basis van het reguliere activiteitenaanbod van de wijkondersteuning is drie tot vier keer per week in dezelfde wijk, op vaste pleinen sport- en spelactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Onze sport- en spelactiviteiten zijn een middel om te komen tot een prettiger en veiliger speelklimaat. De kinderen en jongeren die deelnemen aan onze activiteiten worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot aanspreekbare en weerbare burgers, die besef hebben van hun eigen verantwoordelijkheden, normen en waarden. De sport- en spelactiviteiten dragen bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren, aan het voorkomen van overgewicht of meer in het algemeen aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Zo worden kinderen en jongeren gestimuleerd en geactiveerd om letterlijk in beweging te komen. Programma’s en activiteiten komen tot stand in interactie met kinderen en jongeren. En natuurlijk in de vakanties met een apart programma.

Signaleren en Verwijzen
De F!TFabriek kent heel veel kinderen/jongeren en hun ouders. In die zin heeft de F!TFabriek een heel belangrijke informatiepositie in de wijken als het om (kwetsbare) kinderen/jongeren en gezinnen gaat. Medewerkers van de F!TFabriek zijn in staat bijzonder gedrag van kinderen en jongeren te signaleren, daar zelf iets mee te doen, te delen met ouders of door te verwijzen naar partnerorganisaties. De F!TFabriek kent de leefwereld van de kinderen/jongeren en hun ouders.
De F!TFabriek benadert kinderen en ouders niet perse vanuit een probleem, maar vanuit kansen die zich voordoen en vanuit een oprechte belangstelling voor het kind. De uitgangspositie is altijd positief, ‘we gaan iets leuks ondernemen, wij weten dat je het kunt, kom je ook buitenspelen? Van daaruit ontwikkelt zich door de jaren heen een vertrouwensrelatie, buurtbewoners kennen onze medewerkers en onze organisatie die door kinderen en ouders als positief wordt ervaren. Hulp vragen aan de F!TFabriek of hulp aanbieden door de F!TFabriek wordt door ouders ervaren als informele hulp uit het eigen netwerk.

Participeren en Talentontwikkeling
De F!Tfabriek vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren, maar ook de buurtbewoners meedoen, hun kansen pakken en talenten ontwikkelen. Het is van belang dat de kinderen mee participeren tijdens de activiteiten, maar ook in de wijk. Kinderen doen vooral mee met de dagelijke sport- en spelactiviteiten van de F!Tfabriek: Als het lukt om ze uit huis te krijgen en ze kunt verleiden om mee te doen met andere kinderen. Met deze groep kinderen wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en het ontwikkelen van sociale competenties binnen de groep. De F!Tfabriek wil de kinderen leren zich staande te houden in een groep. Ook willen wij ze leren respectvol met elkaar, maar ook met volwassenen om te gaan. Als dit lukt, zijn de kinderen bezig met participeren. Ze zijn dan betrokken in het publieke domein. De kinderen worden gehoord en tellen echt mee op het plein. Ook bieden wij voor ieder kind persoonlijke aandacht. Als de kinderen ouder worden kunnen we meer van hen verwachten. Een voorbeeld hiervan zijn de jongeren die bij ons komen werken. Zij kwamen vroeger vaak zelf naar de pleinen en helpen nu ze ouder zijn mee om de activiteiten voor jongere kinderen te organiseren.
De F!Tfabriek vindt het belangrijk dat de jongeren hun talenten en kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt de kracht van de jonge burgers ingezet in de wijk.

Jongeren aan het werk
De F!Tfabriek zet jongeren in als hulpkrachten voor de organisatie van activiteiten in hun eigen buurt, voor kinderen en jongeren. Deze jongeren kwamen toen zij jonger waren zelf naar de plein activiteiten en zijn door hun goede gedrag opgevallen en gevraagd om bij ons te komen werken. De jongeren krijgen een interne training, kleding van de F!Tfabriek en een vergoeding voor de gewerkte uren, passend voor hun leeftijd. De jongeren worden ingezet bij dagelijkse activiteiten van de F!Tfabriek, maar ook bij grotere evenementen en activiteiten in de vakantie.
De jongeren werken bij de F!Tfabriek vanuit hun extrinsieke en intrinsieke motivatie. Ze willen graag iets betekenen voor hun wijk en de kinderen en jongeren die er wonen. Hierdoor zijn de jongeren erg betrokken in de wijk. Om voortijdig schooluitval te voorkomen kan er een langdurig traject voor jongeren ingezet worden. Zo wordt er gericht gewerkt aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfregulerende vaardigheden en de wijze waarop deze vaardigheden kunnen worden ingezet. De jongeren ontwikkelen hierbij een vermogen om na te denken over lange termijn doelen, planningsvaardigheden en het vermogen om negatieve impulsen te weerstaan. Deze vaardigheden zijn goed te ontwikkelen door trainingen of cursussen. 

Krajicek Foundation

Vragen over onze wijkondersteuning?

Jeffrey Verweij

Mail
j.verweij@fitfabriekboz.nl
Telefoon

06-81870993

Kamal el Bousksaki

Mail
k.elbousksaki@fitfabriekboz.nl
Telefoon
06-34679421

Social Media F!TFabriek

De F!TFabriek is een jong & dynamisch team en dat willen wij graag uitstralen in al onze uitingen.  
Om onze doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken, communiceren wij ontzettend veel, gericht, via onze social media kanalen. Volg je nog niet? Of vind je ons nog 'niet leuk'. Check dan snel onze kanalen. 

Facebook

/fitfabriekboz

Twitter

@fitfabriekboz

Instagram

fitfabriek.boz

Snapchat

fitfabriek.boz