MAATWERK TRAJECTEN

Indien een vereniging aangeeft behoefte te hebben aan ondersteuning wordt er samen met de verenigingsondersteuner een duidelijke hulpvraag geformuleerd (de hulpvraag kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen) en vervolgens wordt bepaald hoe het eventuele vervolgtraject eruit gaat zien. Sommige hulpvragen kunnen eenvoudig beantwoord worden, een traject van meerder weken of maanden is dan niet nodig.

Hoe het eventuele vervolgtraject eruit ziet is afhankelijk van de soort hulpvraag en hoe complex deze vraag is. Een traject kan bestaan uit slechts een bijeenkomst maar ook een traject van meerdere maanden met meerdere bijeenkomsten is mogelijk. Daarnaast kan het voorkomen dat de vereniging doorverwezen wordt naar een andere instantie die de vereniging beter kan helpen.

Een aantal voorbeelden van onderwerpen waarvoor trajecten door een verenigingsondersteuner aangeboden kunnen worden zijn:
1. Vrijwilligers werven en behouden
2. Leden werven en behouden
3. Beleidsplan opstellen
4. Jeugdparticipatie
5. Ouderparticipatie
6. Sponsoring en kostenbesparing
7. Communicatie (zowel intern als extern)
8. Positionering / imago
9. Maatschappelijk betrokkenheid

Mocht u gebruik willen maken van een maatwerk traject dan kunt u contact opnemen met een verenigingsondersteuner: Ilona Kerbusch i.kerbusch@fitfabriekboz.nl / 06-34876047 of Enzo de Regt e.deregt@fitfabriekboz.nl / 06-52183821

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen