DEMENTIEVRIENDELIJKE SPORTVERENIGING

De komende jaren neemt het aantal mensen met dementie toe. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. In 2040 is het totaal aantal mensen met dementie, mede door de hogere levensverwachting, verdubbelt naar circa 500.000. Ook in Bergen op Zoom verdubbeld het aantal mensen met dementie. Een groep die toch steeds langer zelfstandig moet blijven wonen en participeren. Ook sporten dus. En daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

Hoe herkent u dementie?
Voordat dementie officieel wordt vastgesteld, ervaart de omgeving vaak ‘een niet pluis gevoel’. Men krijgt het idee dat er iets niet klopt bij de ander, maar men kan er niet precies de vinger op leggen. Wat opvalt is dat de persoon anders reageert dan vroeger en de laatste tijd niet in zijn normale doen is. Soms zijn vermoeidheid, ouderdomskwalen of gezondheidsklachten, hiervan de oorzaak, maar het kan ook wijzen op de eerste tekenen van dementie.

Wat kan een vereniging doen?
  • Signaleren dat een teamgenoot of mede clublid anders doet dan anders.
  • Signalen bespreekbaar maken met persoon zelf en/of naaste of coach.
  • In cultuur van sportvereniging ruimte bieden voor ‘dementievriendelijke omgang’; bijstaan bij wat persoon zelf kan en discreet overnemen en veiligheid bieden in wat moeilijker gaat.
  • Gewoonten en rituelen, vertrouwen en structuur zijn belangrijk voor iemand met dementie. Hierin kunnen verenigingen veel ondersteuning bieden.
  • De persoon met dementie blijven meetellen, blijven aanspreken en als volwassenen behandelen. Uitdragen dat iedereen bij de vereniging kan blijven meedoen in de vertrouwde omgeving.
  • Het aanbod en omgang is altijd op maat gesneden en verschilt per persoon.
  • Belangrijk is ook om tijdig te signaleren wanneer de belasting voor de (leden van de) vereniging te zwaar wordt en ten koste gaat van anderen.

Meer informatie
Alzheimer Nederland - www.alzheimer-nederland.nl
Het Regionaal Platform Dementieondersteuning - www.dementiewegwijzer.nl
Vraagwijzer gemeente Bergen op Zoom – www.vraagwijzerboz.nl
Voor een document om het onderwerp binnen de vereniging ter sprake te brengen klik hier.

Contact
Vanuit Alzheimer Nederland afdeling West-Brabant wordt ook de ‘dementievriendelijke vereniging’ ondersteund. Wilt u hier meer van weten? Neem dan contact op via de F!TFabriek.Ilona Kerbusch i.kerbusch@fitfabriekboz.nl / 06-34876047 of Enzo de Regt e.deregt@fitfabriekboz.nl / 06-52183821

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen