BEWUST OP WEG / FF DOEN

Bij sportverenigingen ziet u vaak dat de leden met de auto komen. Ze zijn sportief ingesteld, maar komen
wel met de auto. In plaats van de auto zou men ook op de fiets kunnen komen. Fietsen is beter voor de gezondheid en het milieu, en leden kunnen hierbij
ook de vereniging helpen. Sportverenigingen hebben vaak te weinig parkeergelegenheden voor alle leden en alle toetreders die van buiten komen. Als er in de weekenden wedstrijden worden gespeeld is er al vaak te weinig parkeergelegenheid. Als alleen al de thuisspelende ploeg de auto thuis laat is dit een voordeel voor de vereniging en kunnen de bezoekers hun auto wel kwijt. Door alleen al iets vaker de fiets te pakken dragen leden een steentje bij aan een veilige, duurzame en gezonde omgeving voor henzelf, de vereniging en anderen. Er zijn
genoeg motieven om de fiets te pakken.

Daarom start De F!TFabriek in Bergen op Zoom met het project ´FF Doen. Wij willen zoveel mogelijk sportverenigingen overtuigen om aan te sluiten bij
dit project. Met ´FF Doen´ stimuleren we dat
de leden voortaan de auto thuis laten. Bij elke reis zonder auto krijgen leden een stempel op een strippenkaart. Bij een volle kaart (5 keer zonder de auto) kan de vereniging een leuke prijs ter beschikking stellen. De gemeente Bergen op Zoom waardeert dit initiatief en heeft één mooie prijs die onder de volle kaarten zal worden verloot: Een gratis uitje met het hele team! Deze prijs wordt via de gemeente uit een provinciale subsidiepot
verkeersveiligheid beschikbaar gesteld. Ons
ideaalbeeld is dat de verenigingen iedereen stimuleert die betrokken is bij de vereniging, om de auto vaker thuis te laten en te helpen aan een gezondere levensstijl. Via de Verenigingsondersteuners van F!TFabriek in Bergen
op Zoom komt u aan strippenkaarten – posters en ander actiemateriaal.

Contactgegevens:
Ilona Kerbusch
i.kerbusch@fitfabriekboz.nl / 06-34876047

Enzo de Regt
e.deregt@fitfabriekboz.nl / 06-52183821

Samen met ondernemers, het onderwijs en burgers gaan we Bewust Op Weg: www.bewustopweg.nu

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen