Go social, Like & Share the F!TFabriek uit Bergen op Zoom

Verenigingsondersteuning

De verenigingsondersteuner ondersteunt sportverenigingen in het versterken van hun vereniging en het vormgeven van hun maatschappelijke functie. Het doel hiervan is te komen tot sterke sportverenigingen en de samenwerking te stimuleren tussen sportverenigingen en gemeente, tussen sportverenigingen en het onderwijs, maar zeker ook tussen sportverenigingen onderling.

De verenigingsondersteuner heeft een enorm groot netwerk, te denken aan bijvoorbeeld: NOC*NSF, Sportbonden, Gemeenten, overkoepelende sportorganisaties, sportmarketing en management bureau's. 

Een sterke sportvereniging typeren we als volgt:
1. Ambitieus, ondernemend, naar buiten gericht met een duidelijke visie en plan
2. Professioneel werkend en bestuurlijk goed georganiseerd (continuïteit en competent)
3. Krachtig beleid t.a.v. jeugd, ledenwerving en vrijwilligers
4. Financieel solide
5. In staat om structureel met andere sportverenigingen en maatschappelijke organisaties samen te werken (o.a. gericht op potentiële medegebruikers en op maatschappelijke vraagstukken die voorliggen)
6. In staat om haar sociaal maatschappelijke rol in te vullen en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doeleinden (gezondheid en sociale samenhang), zowel voor de eigen leden als voor andere – kwetsbare – groepen.

Om bovenstaande doelen te bereiken bieden de verenigingsondersteuners de volgende producten aan;
DEZE ZULLEN LATER WORDEN TOEGEVOEGD. Wil je graag nu al de producten inzien? Mail dan naar; i.kerbusch@fitfabriekboz.nl

Vragen over onze verenigingsondersteuning?

Ilona Kerbusch

Mail
I.kerbusch@fitfabriekboz.nl
Telefoon
06-34876047

Social Media F!TFabriek

De F!TFabriek is een jong & dynamisch team en dat willen wij graag uitstralen in al onze uitingen.  
Om onze doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken, communiceren wij ontzettend veel, gericht, via onze social media kanalen. Volg je nog niet? Of vind je ons nog 'niet leuk'. Check dan snel onze kanalen. 

Facebook

/fitfabriekboz

Twitter

@fitfabriekboz

Instagram

fitfabriek.boz

Snapchat

fitfabriek.boz