HET KOMPAS

De F!TFabriek heeft een onderwijsondersteuner geplaatst op basisschool het Kompas. Het hoofddoel van de onderwijsondersteuner binnen het Kompas is het ondersteunen van de groepsleerkrachten tijdens de reguliere bewegingslessen van de groepen 3 t/m 8. Dit met als doel om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs zo optimaal mogelijk te maken. De leerlingen wordt bewegingsonderwijs aangeboden in circuitvorm. Door deze vorm van lesgeven is het aanbod intensiever en wordt er door ieder kind meer bewogen tijdens de reguliere bewegingslessen. Ook ziet het Kompas graag dat de ervaringen met verschillende sportverenigingen intenser en efficiënter tot stand komen. Het realiseren van deze opdracht behoort ook tot één van de werkzaamheden van de onderwijsondersteuner. Daarnaast behoeft wijk Oost, de wijk waar het Kompas is gevestigd, na schooltijd extra sportactiviteiten gericht op alle kinderen in de wijk. De inzet van de onderwijsondersteuner hierin is bijvoorbeeld het inplannen van activiteiten samen met de leerlingen. Bij deze opdracht is voornamelijk het “vraaggestuurd werken” door de onderwijsondersteuner van groot belang.

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen