ABBO & SOM

De F!TFabriek heeft een onderwijsondersteuner geplaatst binnen ABBO en SOM. ABBO is een stichting bestaande uit 5 basisscholen, namelijk; de Aanloop, Algemene School Oost, de Krabbenkooi, de Montessori en de Rode Schouw. Stichting ABBO wilt een breed sport- en beweegaanbod neerzetten binnen hun scholen. Het gaat hierbij om een beweegaanbod dat zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvindt. Om dit brede sport- en beweegaanbod neer te kunnen zetten, hebben de ABBO-scholen begin dit schooljaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het CIOS. Het CIOS levert ABBO 6 studenten die samen met de groepsleerkrachten zorg dragen voor inspirerende en uitdagende bewegingslessen. Hierdoor worden de groepsleerkrachten geholpen om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs zo optimaal mogelijk te maken.

De CIOS-studenten en alle groepsleerkrachten vormen samen een sport- en beweegteam. ABBO heeft een bovenschoolse coördinator op dit team gezet. Taak van de onderwijsondersteuner vanuit de F!TFabriek is om goed samen te werken met deze bovenschoolse coördinator en er samen zorg voor te dragen dat het sport- en beweegteam goed functioneert. Dit doen zij o.a. door het twee wekelijks begeleiden van de stagiaires tijdens de bewegingslessen die zij verzorgen.

Verder heeft ABBO de doelstelling om leerlingen niet alleen op een goede manier te laten bewegen, maar het gaat ook om het maken van de verbinding met de meer traditionele vakken (lezen, rekenen en spelling) en het bewegingsonderwijs. Taak van de bovenschoolse coördinator en de onderwijsondersteuner is om werkvormen te ontwikkelen waarin leerlingen o.a. op een bewegende manier leren rekenen (bijvoorbeeld door te springen en tegelijkertijd breuken proberen te maken).

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen