Go social, Like & Share the F!TFabriek uit Bergen op Zoom

ONDERWIJS

Om het bewegingsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven worden binnen het basisonderwijs twee lijnen gevolgd. Lijn één richt zich op de ondersteuning van de leraren. Door korte coachingsgesprekken krijgen zij handvatten aangereikt waarmee zij de gymlessen kwalitatief kunnen verbeteren. De tweede lijn richt zich op het betrekken van de lokale sportverenigingen bij binnen het bewegingsonderwijs. 

ABBO & SOM
De F!TFabriek heeft een onderwijsondersteuner geplaatst binnen de stichtingen ABBO en SOM. ABBO is een stichting bestaande uit 5 basisscholen binnen Bergen op Zoom, namelijk; de Aanloop, Algemene School Oost, de Krabbenkooi, de Montessori en de Rode Schouw. Stichting Som heeft in Bergen op Zoom 2 basisscholen gehuisvest, namelijk; de Noordster en de Kreek. Zowel stichting ABBO als stichting Som willen een breed sport- en beweegaanbod neerzetten binnen hun scholen. Het gaat hierbij om een beweegaanbod dat zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvindt. Om dit brede sport- en beweegaanbod neer te kunnen zetten, hebben de ABBO/ SOM scholen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het CIOS Goes.

Verder heeft ABBO de doelstelling om leerlingen niet alleen op een goede manier te laten bewegen, maar het gaat ook om het maken van de verbinding met de meer traditionele vakken (lezen, rekenen en spelling) en het bewegingsonderwijs. Taak van de bovenschoolse coördinator en de onderwijsondersteuner is om werkvormen te ontwikkelen waarin leerlingen o.a. op een bewegende manier leren rekenen (bijvoorbeeld door te springen en tegelijkertijd breuken proberen te maken). Daarnaast werken de scholen van stichting ABBO aan het gezonde schoolvignet. De doelstelling is dat aan het einde van het schooljaar 2016/2017 4 van de 6 scholen van de gehele stichting ABBO het gezonde schoolvignet in bezit heeft.

CIOS GOES
Het CIOS levert de stichtingen 8 studenten die samen met de groepsleerkrachten zorg dragen voor inspirerende en uitdagende bewegingslessen. Hierdoor worden de groepsleerkrachten geholpen om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs zo optimaal mogelijk te maken. De CIOS-studenten en alle groepsleerkrachten vormen samen een sport- en beweegteam. Stichting ABBO heeft een bovenschoolse coördinator op dit team gezet. Taak van de onderwijsondersteuner vanuit de F!TFabriek is om goed samen te werken met deze bovenschoolse coördinator en er samen zorg voor te dragen dat het sport- en beweegteam goed functioneert. Dit doen zij o.a. door het twee wekelijks begeleiden van de stagiaires tijdens de bewegingslessen die zij verzorgen.

Projecten
DE BIEZENHOF
De F!TFabriek heeft een onderwijsondersteuner geplaatst op basisschool De Biezenhof in Halsteren. Het hoofddoel van de onderwijsondersteuner binnen de Biezenhof is het ondersteunen van de groepsleerkrachten tijdens de reguliere bewegingslessen van de groepen 3 t/m 8. Dit met als doel om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs zo optimaal mogelijk te maken. Door deze vorm van lesgeven is het aanbod intensiever en wordt er door ieder kind meer bewogen tijdens de reguliere bewegingslessen. Bij deze opdracht is voornamelijk het “vraaggestuurd werken” door de onderwijsondersteuner van groot belang.
Tevens ondersteund de onderwijsondersteuner bij activiteiten van de Biezenhof. Daarnaast worden er stagiaires begeleid. Zo werkt de school samen met zowel stagiaires vanuit de leraren opleiding de PABO als stagiaires van de ALO. Zij krijgen hier een kans op een leuke en leerzame stage in het beweegonderwijs voor basisscholen.

HALSTERSE SCHOLEN
Sinds het schooljaar 2015/2016 is er een samenwerking met de LPS Scholen uit Halsteren. Zij constateerde dat er na schooltijd niet tot nauwelijks georganiseerd bewogen kan worden net als dat dit in Bergen op Zoom gebeurd op de verschillende locaties. De opdracht is om 3 momenten in de week te zorgen voor een extra beweegmoment. Dit is in samenwerking met de school en de locatie die hierbij hoort. Het doel is om meer kinderen enthousiast en bewust te maken van hoe leuk en belangrijk het is om buiten te spelen en te sporten.
Zo organiseert de F!TFabriek op maandagmiddag na schooltijd een activiteit rond en op het Groene Hart bij basisschool de Biezenhof. Op dinsdagmiddag is er een activiteit op het schoolplein van de basisschool de Toermalijn en op donderdagmiddag zijn de ondersteuners te vinden met een activiteit op het schoolplein van basisschool de Springplank.

DE SPRINGPLANK EN ST. MAARTEN
De F!TFabriek heeft een onderwijsondersteuner geplaatst op basisscholen de Springplank en st. Maarten in Halsteren. Het hoofddoel van de onderwijsondersteuner binnen deze scholen is het ondersteunen van de groepsleerkrachten tijdens de reguliere bewegingslessen van de groepen 3 t/m 8. Dit met als doel om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs zo optimaal mogelijk te maken. Door deze vorm van lesgeven is het aanbod intensiever en wordt er door ieder kind meer bewogen tijdens de reguliere bewegingslessen. Bij deze opdracht is voornamelijk het “vraaggestuurd werken” door de onderwijsondersteuner van groot belang.

ABBO

CIOS Goes Breda

Stichting SOM

Vragen over onze aangepast sporten pijler?

Joshua Broeders

Mail
J.broeders@fitfabriekboz.nl
Telefoon
06-83224334

Carlijn van Lingen- van Meer

Mail
C.vanmeer@fitfabriekboz.nl
Telefoon

06-18909672

Sanne Botermans

Mail
s.botermans@fitfabriekboz.nl
Telefoon
06-21991087

Social Media F!TFabriek

De F!TFabriek is een jong & dynamisch team en dat willen wij graag uitstralen in al onze uitingen.  
Om onze doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken, communiceren wij ontzettend veel, gericht, via onze social media kanalen. Volg je nog niet? Of vind je ons nog 'niet leuk'. Check dan snel onze kanalen. 

Facebook

/fitfabriekboz

Twitter

@fitfabriekboz

Instagram

fitfabriek.boz

Snapchat

fitfabriek.boz