WIJKACTIVITEITEN BERGSE PLAAT

De F!TFabriek is al in veel wijken actief binnen Bergen op Zoom, de verbinding met de Bergse Plaat mist echter nog. De doelgroep is onder andere te bereiken via basisschool de Kreek en De Lodijke, twee grote basisscholen die naast het plein liggen waar we ons op gaan richten.

Het doel van het project is onder andere:

Het organiseren van activiteiten in de wijk (buitenschoolse sport en spel activiteiten)
Contacten leggen met jong en oud, zowel kinderen als buurtbewoners en betrokkenen in de wijk
Signaleren
Mensen activeren en betrekken bij de buurt en het plein
Inventariseren mogelijke samenwerkingspartners

Op deze manier denken wij, als combinatiefunctionarissen van de F!TFabriek, een goede verbinding te krijgen met de wijk de Bergse Plaat. De sport en spelactiviteiten zullen worden afgestemd op de doelgroep.

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen