WERKGROEP AANGEPAST SPORTEN

In Bergen op Zoom zijn een aantal sportverenigingen bij elkaar gekomen om te bekijken hoe men de doelgroep kan bereiken en bestaande en nieuwe sporten kan aanbieden. Hieruit is naar voren gekomen dat dit zonder samenwerking, kennis en financiële middelen niet van de grond komt.
Tevens zijn alle sportverenigingen in Bergen op Zoom benaderd of men aangepast sporten wil aanbieden. Dit aanbod is vernieuwend t.o.v het huidige aanbod. Het ‘oude’ aanbod was minimaal en erg individueel gericht, voor veel mensen met een beperking op dit moment niet bereikbaar. Weinig deelname, weinig bereik doelgroep.
Vernieuwend is de oprichting van de werkgroep , het uitbreiden van het aantal deelnemers en het aanbieden van nieuwe activiteiten. Door de oprichting van de werkgroep, ondersteuning en samenwerking van de werkgroep kunnen we het aangepast sporten een grote impuls geven en veel mensen met een beperking aan het bewegen krijgen. Tevens kunnen we door de impuls, de werkgroep trainen en kennis aanbieden. S&L, SDW en het CJG hebben de persoonlijke contacten met de doelgroep.

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen