LOKET AANGEPAST SPORTEN

Door regionale samenwerking met de beweegcoaches uit omliggende gemeenten zal er een breed aanbod met passend sportaanbod gecreëerd kunnen worden. Als een specifieke sportvraag niet op lokaal niveau kan worden ingevuld, kan deze wellicht op regionaal niveau wel worden ingevuld.

Voor het aangepast sporten is een digitaal sportloket opgezet. Meer info over dit loket volgt snel!

Sportverenigingen die de ambitie hebben om een specifiek sportaanbod voor mensen met een beperking op te zetten, worden door de beweegcoach en de verenigingsondersteuners ondersteund. Op deze manier kan de vereniging zowel qua sportaanbod als op organisatorisch vlak worden doorontwikkeld waardoor ook op langere termijn een kwalitatief goed aanbod kan worden gerealiseerd.

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen