L.T.C. Olympia

Algemene informatie:

Locatie: Sportpark De Markiezaten
Adres: De Verlenging 12
E-mail: info@ltcolympia1889.nl
Telefoonnummer: 0164-236532
Website: http://www.ltcolympia1889.nl/

Social media:
Twitter: https://twitter.com/LTCOlympia
Facebook: https://www.facebook.com/ltcolympia1889

Omschrijving sportvereniging:
Als kleinschalige club met een geschiedenis van 125 jaar geven wij onze leden de ruimte om te tennissen en plezier te hebben op (en naast) de baan. Een groot wij-gevoel kenmerkt het karakter van Olympia. Olympia is een authentieke club waar verbinden en sportief samenzijn belangrijker zijn dan prestatie en winnen, een club waar we mensen welkom heten. Iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst, tennisniveau) is welkom, niemand wordt uitgesloten. Wij dragen zorg voor elkaar, we behandelen elkaar met respect en voelen ons met elkaar verbonden. We zijn gastvrij voor bezoekers en leden van andere clubs.
Olympia is een sportieve en energieke club en kent een gezonde mix van leden van alle leeftijden en speelsterkten. Er wordt training aangeboden voor jeugd en volwassenen. Er is ruimte voor recreatief tennis en voor wedstrijdtennis. Het park en het clubhuis vormen een aantrekkelijke plaats om samen te komen.
De taken die verbonden zijn aan het binden, boeien en behouden van de leden worden vrijwillig door onze leden uitgevoerd. Onze financiën zijn toereikend en stellen ons in staat onze ambities waar te maken.
Als vereniging willen we groeien en verjongen, we willen naar een gezonde balans tussen jeugd en volwassenen. Met een nieuwe start willen we energie en plezier brengen binnen de club. We spelen een sportieve rol in de nabije omgeving en iedereen die zich aangetrokken voelt tot het karakter van de club. Respect, sportiviteit en verbinden behoren tot onze intrinsieke waarden en dragen en spreken wij uit naar nieuwe leden.
Nieuwe leden voelen zich welkom en tonen respect voor de normen en waarden die binnen de club heersen.
In 2015 is het ledenaantal zodanig gegroeid dat er minstens één nieuwe baan aangelegd wordt. Bij het groeiende aantal leden hoort een nieuw, volwassen clubhuis waar de bar bemand wordt, waar leden en bezoekers graag vertoeven.
Het ledenaantal groeit tussen 2013-2018 minimaal tot 300 met een uitloop naar 500.
We communiceren op een wijze die past in deze tijd, via een actuele website, nieuwsbrieven en op facebook. Onze financiën zijn dusdanig in orde dat er ruimte is voor organisatie van bijv. toernooien om de onderlinge band te onderhouden en te versterken. Voor de jeugd is er een goed en spannend programma.

Doelgroep: 4 t/m 100 jaar
Aangepast sporten: Nee

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen