STIMULEREN EN ACTIVEREN

Sport- en spelactiviteiten zijn een middel om te komen tot een prettiger en veiliger speelklimaat, waarin kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot aanspreekbare en weerbare burgers, die besef hebben van hun eigen verantwoordelijkheden. Sport- en spelactiviteiten dragen bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren, aan het voorkomen van overgewicht of meer in het algemeen aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. De basis van TOS is het drie tot vier keer per week op hetzelfde plein/ buurt sport- en spelactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren, zichtbaar en herkenbaar in het publieke domein. En natuurlijk in de vakanties met een apart programma. Zo worden kinderen en jongeren gestimuleerd en geactiveerd om letterlijk in beweging te komen. Programma’s en activiteiten komen tot stand in interactie met kinderen en jongeren.

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen