SIGNALEREN EN VERWIJZEN

TOS kent heel veel kinderen/jongeren en hun ouders. In die zin heeft TOS een heel belangrijke informatiepositie in de wijken als het om (kwetsbare) kinderen/jongeren en gezinnen gaat. Medewerkers van TOS zijn in staat bijzonder gedrag van kinderen en jongeren te signaleren, daar zelf iets mee te doen of door te verwijzen in de keten. TOS kent de wereld van de kinderen/jongeren en hun ouders. TOS benadert kinderen en ouders niet vanuit een probleem, maar vanuit kansen die zich voordoen en vanuit een oprechte belangstelling voor het kind. De uitgangspositie is altijd positief, ‘we gaan iets leuks ondernemen, kom je ook buitenspelen?’ Van daaruit ontwikkelt zich door de jaren heen een vertrouwensrelatie, die door kinderen en ouders als positief wordt ervaren. Hulp vragen aan TOS of hulp aanbieden door TOS wordt door ouders ervaren als informele hulp uit het eigen netwerk. We noemen dat de ‘grote broer’ positie, die de medewerkers van TOS innemen.
Vanuit die positie is TOS een belangrijke partner voor de wijkteams: signaleren en verwijzen, informatie delen, een eerste gesprek voeren (vraagverkenning, als eerste stadium van vraagverheldering) en direct hulp bieden, waardoor voorkomen kan worden dat een lichte vraag om hulp en ondersteuning een (zwaardere) hulpverleningsvraag wordt. In de nota ‘Voor de jeugd: het Nieuw Rotterdams jeugdstelsel’ wordt gepleit voor ‘meer inzet op preventie en signalering’ en een belangrijk uitgangspunt is: ‘Eenvoudige vragen worden eenvoudig opgelost’ . Een ander uitgangspunt dat genoemd wordt in de nota is: ‘De hulp wordt zo dichtbij mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving van het gezin gegeven’ . Bovendien vindt Rotterdam het belangrijk dat er aan de voorkant ‘een goede, brede vraagverheldering plaatsvindt’. In dat samenstel van uitgangspunten, in die visie hoe hulp geboden kan en moet worden, kan TOS een rol van betekenis spelen. Vooropgesteld: medewerkers van TOS zijn geen (jeugd)hulpverleners, maar kunnen wel hulp en ondersteuning bieden. Dat is een subtiel, maar ook substantieel verschil. We trekken niet een te grote broek aan!

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen