PARTICIPEREN EN TALENTONTWIKKELING

Niet achterover leunen, meedoen, je kansen pakken en je talenten ontwikkelen. Daar gaat het in jeugdbeleid anno 2015 om. In de aanpak, die TOS voorstaat, is de rode draad dat participatie toeneemt of eigenlijk vooral van aard verandert, naarmate een jeugdige ouder wordt.Kinderen doen vooral mee met de dagelijkse sport- en spelactiviteiten van TOS:
Als het je lukt om ze uit huis te krijgen, achter de spelcomputer vandaan;Als je ze kunt verleiden om mee te doen met (een groep) andere kinderen;Als ze binnen die groep sociale vaardigheden oefenen en sociale competenties ontwikkelen.Als ze zich leren staande te houden in de groep;Als ze leren communiceren binnen zo’n groep en elkaar niet uitschelden;Als ze leren respectvol om te gaan met andere kinderen en volwassenen in het publieke domein;Als je in wisselwerking met kinderen, in dagelijkse gesprekken, het activiteitenprogramma vaststelt en ook aanpast aan hun wensen.
Als bovenstaande lukt, dan is er al heel wat bereikt als het gaat om participatie van deze jonge burgers. Dan zijn ze betrokken in het publieke domein, leren ze positie in te nemen, worden ze gehoord en tellen ze mee. En: ze krijgen vooral ook heel veel aandacht! En dat is nog steeds voordeliger, vinden wij bij TOS.Naarmate een jeugdige ouder wordt, kun je meer van hem of haar verwachten. In de visie van TOS zijn jeugdigen naarmate ze ouder worden vooral producenten van (welzijns)diensten en veel minder consumenten. Dat zie je terug in de zakgeldbaantjes voor tieners, in de jongerenbijbanen, in de vele stageplaatsen en in een door TOS ontwikkelde jongerenaanpak als The Urban Family. Maar ook in de JongerenBijdrageRegeling (JBR). ‘Voor en door Rotterdamse jongeren’, staat bovenaan de web-site van de JBR. Jongeren bedenken zelf een plan, vragen een bijdrage aan, moeten hun plan voor een commissie van jongeren verdedigen en als het wordt toegewezen zijn zij zelf ook verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Spreek jongeren vooral aan op hun talenten en kwaliteiten, op wat ze wel kunnen en niet op wat ze (nog) niet kunnen. Dat is positief jeugdbeleid, dat is participatie, dat is het in hun kracht zetten van jonge burgers. Er zijn evident positieve effecten op hun schoolloopbaan en hun arbeidsmarktpositie.

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen