JONGERENBIJBANEN

TOS zet jongeren in als jongerenbijbaan om activiteiten in hun eigen buurt te organiseren, voor kinderen of voor andere jongeren. Jongeren worden op de pleinen gescout op hun kwaliteiten en talenten en kunnen dat bij TOS in praktijk brengen. Ze krijgen een interne training, TOS-kleding, een vergoeding per uur, die past bij hun leeftijd en worden vervolgens ingezet bij de dagelijkse activiteiten van TOS of in het geval van zakgeldbaantjes bij bijzondere- en vakantieactiviteiten.
De jongeren hebben zowel extrinsieke motieven – belangrijk voor opleiding, werk en inkomen – als intrinsieke motieven. Ze hebben de wil en drang om iets te betekenen of terug te doen voor de buurt en voor de kinderen en jongeren die er wonen. Dit motiveert hen om hun werk goed te doen en zorgt voor betrokken werkers. De combinatie van zowel extrinsieke en intrinsieke motivaties maakt de jongerenbijbaantjes tot hard werkende, loyale en goede pleinwerkers.
Om een voortijdig schooluitvaller weer op het rechte pad te krijgen moet het traject van de jongerenbijbanen echter wel intensiever en langduriger zijn en nog meer gericht werken aan het ontwikkelen van bepaalde sociale vaardigheden, zelfregulerende vaardigheden en de wijze waarop deze vaardigheden worden ingezet. Van zelfregulatieve vaardigheden is bekend dat het naast IQ de belangrijkste bepalende factor is voor toekomstsucces (Baumeister & Teirney, 2011; Grashmick e.a. 1993). Het gaat dan bijvoorbeeld om het vermogen te denken aan lange termijn doelen, het vermogen negatieve impulsen te weerstaan of om planningsvaardigheden. Mensen met veel zelfcontrole of zelfregulatieve vaardigheden vertonen minder crimineel gedrag, presteren beter op school en hebben meer kans op een baan dan mensen met weinig zelfcontrole of zelfregulatieve vaardigheden, en deze vaardigheden zijn bovendien goed te ontwikkelen door trainingen of cursussen.

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN

Maak een keuze hieronder

© DPS Company 2016

Delen